تبلیغات
رسانامهر Rasanamehr - روکوکو (Rococo)
سه شنبه 15 شهریور 1390

روکوکو (Rococo)

   نوشته شده توسط: رسانامهر    نوع مطلب :فرهنگ ،نقاشان و جنبش های بزرگ هنری جهان ،روكوكو واژه ای بود كه نخستین بار در 1797 به بیانی تمسخر آمیز در اصطلاح حرفه ای نقاشان برای نامگذاری شیوة تزیینی و ظریف و شادی بخش هنر دوران لویی 15 ، پادشاه فرانسه به كار برده شده .
روكوكو (از واژة فرانسوی رو كای rocaille به معنای آثار سنگی و قلوه سنگهایی كادر تزیین حوضچه های مصنوعی كاربرد داشت) اساساً یك سبك تزیینی داخلی و نتیجة استفادة آن ؛ تزییناتی با خطوط خمیده و رنگهای روشن و انواع ریزه كاری های صدفی و مرجانی شكل در هم آمیخته است .
ویژگیهای مهم :
× این سبك با تزیینات ظریف و پر آب و رنگ و با نشاط ، تمایل به موضوعات كوچك به جای موضوعات به جای موضوعات برجسته دارد . این است كه به آن یك ویژگی كاملاً مشخص و با هویت داده است . نقاشی و پیكره سازی روكوكو علاوه بر بهره گیری از منهنی های كوچك شبیه به صدف از عناصری چون طراوت ، سر زندگی و شوخ و شنگی برخوردار است .
سبك روكوكو هم به نوعی ادامه و شكل تحول یافتة سبك سنگین باروك است و هم واكنشی است در برابر آن . هر دو سبك از نظر علاقه به فرمهای پیچیده وجه اشتراك دارند ؛ با این تفاوت كه روكوكو به جای پرداختن به حجم ها ، وسواس و دقت بیشتری در سطح داشت و به جای استفاده از رنگ های تیره و سنگین و آب طلا كاری از رنگهای روشن آبی ، صورتی ، سبز به همراه سفید ،بیشتر استفاده می كرد .
در هر كشوری سبك روكوكو ویژگی و مشخصة ملی به خود گرفت . این سبك از طریق هنرمندان فرانسوی كه در خارج به فعالیت مشغول وبودند و
نیز به وسیلة آثار «چاپ سنگی» با طرح های فرانسوی از این كشور به نقاط دیگر سفر كرد .
به طور كلی روكوكو هنری است تزیینی كه ظرافت و حساسیت و زینتگری سطحی را به جای ابهت و واقع گرایی باروك قرار می دهد . اما روكوكو كه به جنبه های تجملی و افراط كارانة باروك می تازد خود با «احساسات گری افراطی» به هنر اجتماعات مرفه تمایل پیدا می كند . 

استعاره های دور از ذهن و عاشق پیشگی بازیگوشانه و با استفاده زیاد از گچ بری های پیچكی ابرهایی با ته رنگ سرخ كمانهای پیچیده وتودرتو وعدم تقارن كاملا مشهود است
آثاری كه از سبك روكوكواستفاده كرده اند:

" ظهور تثلیث بر سنت کلمنت اثر تیه پولو (1735) و ازدواج مطابق مد روز اثر ویلیام هو گارث (1743) " از آثار این دوره می باشند.