تبلیغات
رسانامهر Rasanamehr - ایلیا رپین
دوشنبه 2 آبان 1390

ایلیا رپین

   نوشته شده توسط: رسانامهر    نوع مطلب :آمدگان نقاشی (كلاسیك- خارجی) ،نقاشی های ایلیا رپین

REPIN portret REPIN.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Ilya_Efimovich_Repin_(1844-1930)_-_Portrait_of_Leo_Tolstoy_(1887).jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Ilja_Jefimowitsch_Repin_005.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Repin_Cossacks_(1893_version).jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/REPIN_Ivan_Terrible&Ivan.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Ilja_Jefimowitsch_Repin_013.jpg

File:Ilya Repin - Fisher girl.jpg

http://www.fandresen.com/wp-content/uploads/2010/02/ilya-repin-volga-barge-haulers-1873.jpg