تبلیغات
رسانامهر Rasanamehr - زاپاتا


زاپاتا

دیگو
ریورا. زاپاتا . 1931. نقاشی با آبرنگ روی گچ، (238.1 * 188 سانتی متر). موزه هنر مدرن
آمریکا

Diego Rivera. <i>Agrarian Leader Zapata.</i> 1931. Fresco, 7' 9 3/4" x 6' 2" (238.1 x 188 cm). The Museum of Modern Art. Abby Aldrich Rockefeller Fund