تبلیغات
رسانامهر Rasanamehr - آموزش تصویری نقاشی آبرنگ
یکشنبه 13 آذر 1390

آموزش تصویری نقاشی آبرنگ

   نوشته شده توسط: رسانامهر    آموزش تصویری نقاشی آبرنگ


The Drawing - Marlborough watercolourApplying the Drawing Gum - Marlborough watercolourPainting Sky - Marlborough watercolourPainting the church and far back buildings - Marlborough watercolourPainting the church and far back buildings - Marlborough watercolour

Completing the Town Hall and Buildings on the right side- Marlborough watercolourThe buildings on the left side - Marlborough watercolourPainting Building Left - Marlborough watercolour


Painting Building Left - Marlborough watercolour


Marlborough watercolour - Removing Drawing Gum
برچسب ها: آموزش تصویری نقاشی آبرنگ ،