تبلیغات
رسانامهر Rasanamehr - سال نو مبارک/ Happy New Year
دوشنبه 12 دی 1390

سال نو مبارک/ Happy New Year

   نوشته شده توسط: رسانامهر    
سال نو مبارکHappy New Year

In our homeland, Iran and in world full of beauty, life, kindness,
Love and peace and justice and freedomدر میهن مان ایران و در جهانی سرشار از

زیبایی، زندگی ، مهربانی،

عشق و صلح و عدالت و آزادی

ََ